PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE.

SC DEVELO-CONSULT SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal pentru Pensiunea Panorama Vă aduce la cunoștință următoarele: fiind o structură de primire turistică cu funcție de cazare este obligată să gestioneze date cu caracter personal în primul rând prin completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării – conform HG 237/2001.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentul 2016/679, Pensiunea Panorama se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Cine suntem?

 • Suntem societatea comercială DEVELO-CONSULT S.R.L și acționăm în calitate de proprietară al Pensiunii Panorama. Datele noastre de identificare sunt: Nr. Registrul Comerțului J19/313/2003, C.U.I. 15355818.

Categoriile de date prelucrate:

 • cele pe care le completati în fișa de anunțare a sosirii și plecării, numărul de telefon, adresa de e-mail, dacă este cazul date de facturare
 • Orice informaţie furnizată de dumneavoastră prin completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de pensiune în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Scopul colectării datelor:

 1. Pentru a vă oferi serviciile noastre
 • a vă putea rezerva camere și alte servicii la pensiunea noastră; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;
 • a vă putea caza în pensiunea noastră; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;
 1. Pentru a comunica cu dumneavoastră
 • Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util.
 1. Obligație legală
 • În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.
 • Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Transmiterea de date cu caracter personal către terți

 • Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea în cazul unei obligații legale de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice.

Durata prelucrării:

 • Imaginile video vor fi păstrate 30 de zile după care se vor șterge.
 • Documentele semnate la sosirea în unitate vor fi păstrate pe durata prevăzută de legislația în vigoare, după care vor fi distruse.

Conform Regulamentului 679/2016 beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele furnizate,
 • dreptul de rectificare,
 • dreptul la ștergere,
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul de a obiecta,
 • dreptul la portabilitatea datelor.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. DEVELO-CONULT S.R.L., mun. Odorheiu-Secuiesc, str. Móricz Zsigmond 76, jud. Harghita, cod poștal 535600.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania, +40.318.059.211, +40.318.059.212, www.dataprotection.ro

.

GDPR